Består av...

Enkel bruk av kalkulator

Å regne med heltall

Bruk av parenteser med en kalkulator

Minne i kalkulatorer

Å gjøre beregninger ved bruk av minnetastene

Å sjekke delelighet

Å sjekke delelighet med en kalkulator

Å finne kvotienten og resten

Hvordan beregne kvotienten og resten

Primtall eller ikke

Primtallsfaktorisering

Primtall og primtallfaktorisering

Brøk

Gjør om blandet tall til uekte brøk

Gjør om uekte brøk til blandet tall

Desimaltall

Desimaltall med periodisk utvikling

Å gjøre om brøk til desimaltall med en kalkulator

Potenser på en kalkulator

Å beregne potenser

Kvadratrøtter på kalkulatoren

Å finne kvaratroten

Å finne desimalene i et irasjonalt tall

Overslag irrasjonale tall

Standardform på kalkulatorer

Hvordan tall på standardform vises på kalkulatorer

Å multiplisere store tall

Jordas radius

Distansen lyset går

Kalkulkulatorer med standardform