Består av...

Giftige epler

Kvadrater - oppgave

Å kvadrere et tall

Eksempler på kvadrattall

Eksempler på kvadratrøtter

Kvadratrøtter - oppgave

Å regne med kvadratrøtter

Kvadratrøtter av heltall

Surder

Stier på en ås

Kvadrattall og kubikktall

Å finne kubikktallet

Kubikktall og kubikkrøtter - eksempler

Kubikkrøtter - oppgave

Potensen av et tall

Potensen av et tall - oppgave

Å multiplisere potenser med samme grunntall

Å dividere potenser med samme grunntall

Potensen av en potens

Potensregler for positive eksponenter

Å multiplisere potenser med samme eksponent

Å dividere potenser med samme eksponent

Flere potensregler

Potenser med negative eksponenter

Potenser med negative eksponenter  - oppgave

Potenser med negative eksponenter - lette oppgaver

Potensregler for negative eksponenter

Potensregler for heltallseksponenter

Potensregler for negative eksponenter - potenser av 2