Består av...

En påskelilje

En klokke

Hvor mange liter melk?

En treplanke

Appelsiner

Hvordan lager vi en tallinje?

Brøk på tallinja

Eksempel på like store brøker

Like store brøker

Å forkorte en brøk

Å forkorte en brøk - Volumoppgave

Å utvide en brøk

Å utvide en brøk med tallet 3

Å utvide en brøk med tallet 5

Brøk på egyptisk