Består av...

Bordsalt

Bestemmelse av empirisk formel

Empirisk formel

Bestemmelse av den empiriske formelen

Modell av glyserol

Bestemmelse av molekylformel

Molekylformel

Modell av glukose

Bestemmelse av molekylformel

Modell av heksajodobenzen

Bestemmelse av vanninnhold i en prøve med jord

Beregning av prosent utbytte

Virkelig utbytte

Utbytte i en reaksjon