Består av...

Oppbygningen til natriumklorid NaCl

Grunnstoffenes navn og symboler

Kjemisk formel til en forbindelse

Kjemiske ligninger

Kjemiske ligninger

Symboler og formler i kjemiske reaksjoner

Å lage kjemiske ligninger

Å lage kjemiske ligninger

Algoritme for ligningen til forbrenning av et hydrokarbon

Tolkning av en kjemisk ligning

Tolkning av en kjemiske ligninger

Tolkning av en kjemiske ligninger

Koeffisienter i ligninger med stoffer i gassfase

Støkiometriske koeffisienter og det relative volumet av gassene

Støkiometriske koeffisienter og det relative volumet av gassene

Reaksjonen mellom natrium og vann

Beregning av massen til produktet som dannes

Reaksjonen mellom nitrogen og hydrogen

Beregning av massen til stoffene som reagerer

Beregning av massen til stoffene som reagerer

Begrensende reaktant

Reaksjonen mellom sink og saltsyre

Begrensende reaktanter