Består av...

Balansering av kjemiske ligninger og støkiometri

Syntese av aluminiumsulfid

Dannelse av aluminiumsulfid: beregninger

Hva er støkiometri?

Støkiometriske beregninger

Støkiometriske beregninger

Sammenlign volumet av ett mol gass med noen kjente gjenstander

Molart volum av en gass

Farge på gass

Fra stoffmengde til gassvolum

Reaksjonen mellom magnesium og saltsyre

Volumet til 1 mol hydrogen

Beregninger med molart volum

Antall mol i et gitt volum

Antall mol ammoniakkmolekyler

Fra gassvolum til stoffmengde

Fra gassvolum til stoffmengde

Volumendringer i gassreaksjoner (1)

Støkiometriske beregninger

Volumendringer i gassreaksjoner (2)

Hva er en løsning?

Å beregne konsentrasjonen til en løsning

En annen måte å utrykke konsentrasjon?

Hvordan lage en løsning med kjent konsentrasjon

Konsentrasjon

A endre konsentrasjonen til en løsning ved fortynning

Tillaging av en løsning med kjent konsentrasjon

Beregninger der vi bruker konsentrasjon (1)

Beregninger der vi bruker konsentrasjon (2)

Titrering

Å finne konsentrasjonen til en base  ved syre-base titrering

Syre-base-indikatorer

Å finne konsentrasjonen til en løsning ved hjelp av titrering