Består av...

Hva er mol?

Ett mol

Avogadro-konstanten

Avogadro-konstanten (1)

Antall mol

Massen til 1 mol

Avogadro-konstanten (2)

Massespektrometer

Molarmasse til et grunnstoff eller en forbindelse

Molarmasse

Molekylmassen til FeS

Molar tolkning av molekylformel

Molar tolkning av molekylformel

Reaksjonen mellom magnesium og oksygen

Empirisk formel og molekylformel

Empirisk formel

Fra masse til stoffmengde

Fra masse til stoffmengde

Fra masse til stoffmengde

Fra stoffmengde til masse

Beregning av volumet til kvikksølv

Fra stoffmengde til masse