Består av...

Oppvarming

Oppvarmingskurve og avkjølingskurve

Hvordan vil temperaturen påvirke volumet til et stoff?

Hvordan vil endringer i temperatur endre volumet til stoffer?

Effekten avkjøling har på voum

Temperatureffekt på tetthet til stoffer

Den utypiske oppførselen til vann

Den utypiske oppførselen til vann

Oppløsning

Hva skjer når noe løser seg?

Oppløsning

Hvordan temperaturen påvirker oppløsningen

Hvordan partikkelstørrelse påvirker oppløsningen

Hvordan røring påvirker oppløsning av et stoff

Trykket av en gass

Atmosfæretrykk

Effekten temperaturen har på trykket til en gass

Effekten antallet gasspartikler har på trykket

Gasstrykk

Forholdet mellom gassvolum og trykk

Effekten av volum på trykk