Er endel av......

30. Transmission of nerve impulses from cell to cell – synapses