Er endel av......

4. The nucleus as a store of genetic material