Er endel av......

Adverbs

Består av...

High - low BSL and Lip-reading