Er endel av......

Adverbs

Består av...

Firmly - weakly BSL and Lip-reading