Er endel av......

Adverbs

Består av...

Far - close BSL and Lip-reading