Er endel av......

Adverbs

Består av...

Hot - cold BSL and Lip-reading