Er endel av......

Adverbs

Består av...

Fast - slow BSL and Lip-reading