Er endel av......

12.9 Inverse eller motsatte lineære funksjoner