Er endel av......

3.7 Likninger med bokstavbrøker