Er endel av......

9.7 Å finne lokale ekstremalpunkt