Består av...

Kulene i bollen

Du trekker en kule fra bollen tre ganger

Du trekker en kule fra bollen fire ganger

Å kaste 6 på terningen

La oss starte spillet

Hva er mer sannsynlig?

Hvilke sannsynligheter er like?

Kappløpet - spill

Sett sannsynlighetene i rekkefølge

Å trekke tre kuler

Uttrekk uten tilbakelegging

Sikker eller umulig?

Lotteriet