Består av...

Lokale maksimum og minimum

Verdien til den deriverte i ekstrempunkt

Å finne stasjonære punkt

Antall stasjonære punkt

Kritiske punkt

Ekstremalpunkt og monotoni

Lokale ekstremalpunkt

Globalt ekstremalpunkt i intervallet