Består av...

Voksende og synkende funksjoner

Monotone funksjoners egenskaper

Monotoniegenskaper til andregradsfunksjoner

Monotoniegenskaper til tredjegradsfunksjoner

Monotoniegenskaper og den deriverte

Monotoniegenskaper til høyere ordens funksjoner

Å bruke grafen til den deriverte

Ikke-strengt monotone funksjoner