Består av...

Definisjon, notasjon og et enkelt tilfelle

Den deriverte av en lineær funksjon

Den deriverte av en andregradsfunksjon (1)

Den deriverte av en andregradsfunksjon (2)

Den deriverte av en tredjegradsfunksjon

Den deriverte av potenser av  x

Derivasjon

Hastighet og akselerasjon i fritt fall