Består av...

Gjennomsnittlig vekstfart til en rett linje

Mer om gjennomsnittlig vekstfart

Den deriverte av en funksjon i et punkt

Punkt uten tangent

Deriverbarhet

Gradientfunksjonen

Grafen til den deriverte av en funksjon