Består av...

Astor er heime hos fru Haraldsen

Spørsmål

Rett ord

Fru Haraldsen er ikkje svolten

Diktat

Refleksive pronomen

Video

Oppgåve til video

Skriv sjølv