Består av...

Formen til en parabel

Å flytte parabelen langs y-aksen

Å flytte parabelen langs x-aksen

Å tegne grafen til en andregradsfunksjon

Å tegne en parabel

Geometrisk tilnærming til parabelen