Består av...

Når er arealet minst?

Gjerdeproblemet

Andregradsfunksjoner

Parabelen

Toppunkt og bunnpunkt

Å bruke parabelens egenskaper