Består av...

Sorter og skriv ned

Sorter, skriv ned, presenter

Finn, sorter, skriv ned

Hvor ofte?

Merk av på diagrammet