Består av...

Tabeller og diagrammer

Å lese diagrammer og tabeller

Ulike diagrammer

Samle data

Ordne data

Å trekke konklusjoner