Består av...

Apostrof

Apostrof

Apostrof

Apostrof

Avsnittsmarkering

Avsnitt

Avsnitt

Orddeling

Orddeling

Orddeling

Aktiv og passiv

Vanlage skrivefeil

Ver personleg

Tall i tekst

Kva har du lært? Apostrof

Kva har du lært? Avsnitt

Kva har du lært? Orddeling

Kva har du lært? Vanlege skrivefeil

Rett skrivefeil