Består av...

Stor og liten bokstav

Stor og liten bokstav

Stor og liten bokstav

Stor og liten bokstav

Hermeteikn og skiljeteikn

Hermeteikn

Set inn teikn

Rett opp teksten

Mellomrom

Mellomrom

Mellomrom

Mellomrom

Kva har du lært? Stor eller liten bokstav

Kva har du lært? Hermeteikn

Kva har du lært? Mellomrom

Kva har du lært? Rett teksten