Består av...

En rekke

En rekke - fyrstikker

Vi sparer penger

Heis

Å addere en konstant til leddet foran

Vekkerklokke

De olympiske leker

Å subtrahere en konstant fra leddet foran

Å subtrahere en konstant fra leddet foran  drops

Å addere eller subtrahere med et tall som varierer

Å multiplisere leddet foran med en konstant

Vi bretter papir

Å dividere leddet foran med en konstant

Berømte rekker - Fibonaccitallene

Kaningenerasjoner

Transformasjonsmaskin

Berømte rekker  Collatz' algorithme