Består av...

Hva er et algebrauttrykk? 1

Hvorfor bruker vi algebrauttrykk?

Fra tekst til algebrauttrykk

Tekstoppgaver

Fra problem til algebrauttrykk

Verdien av et algebrauttrykk

Hva er et algebrauttrykk? 2

Oppgave