Består av...

Bruk av dialog

Dialog

Få spenninga til å stige

Gje teksten liv

Skildre staden

Husk sansane

Skriv sjølv

Synsvinkel

Lev deg inn i teksten

Skildre personane

Jobb med avslutninga

Jobb med avslutninga

Kva har du lært?

Kva har du lært?

Skriv sjølv