Består av...

Fortetta språk

Skildring

Personskildring

Verkemiddel

Kva er ei novelle?

Kva er ei novelle?

Innleiinga

Ulike typar innleiing

Skriv ei innleiing til ei novelle

Synsvinkel

Kvifor bry seg om synsvinkel?

Synsvinkel

Hopp i tid

Tankar/draumar

Dialog

Avslutninga

Skriv ei novelle

Kva har du lært?