Består av...

Alfabetet

Tall

Tall

Tall

Tall

En ny elev

Navn, hjemland, alder og språk

En ny elev

By, land og verdensdel

By, språk og verdensdel

Hvem er det?

By, land og verdensdel

Ordstilling

Diktat

Spørreord

Hvor bor du nå?

Pronomen

Pronomen

Diktat

Ordstilling

Forstår du?

Lytteøving

Telleregler

Skriv selv

Strukturøving