Består av...

Fjern unødvendige ord

Fjern unødvendige ord

Skriv om setningar

Skriv om setningar

Set punktum

Forkortingar

Då eller når?

Då eller når

Vel rett og eller å

Skriv inn rett og eller å

Marker komma som står feil

Samanskriving eller orddeling?

Skriv enkelt

Bruk aktive verb

Vel rett og eller å

Då eller når?

Orddeling