Består av...

Brøk i kvardagen

Brøk som måltal

Brøk på tallinja

Like store brøkar

Å forkorte brøkar

Å utvide brøkar