Består av...

Hva er et primtall?

Sammensatte tall

Primtallsfaktorisering

Hvor mange faktorer har et naturlig tall? Pluss

Største felles faktor

Minste fellesnevner - pluss