Består av...

Faktorer

Primtall (1)

Primtall (2)

Sammensatte tall (1)

Sammensatte tall (2)

Primtallsfaktorisering (1)

Primtallsfaktorisering (2)

Hvor mange faktorer? (1)

Hvor mange faktorer? (2)

Slik finner du største felles faktor metoder

Største felles faktor

Felles faktorer

Slik finner du minste fellesnevner

Minste fellesnevner