Består av...

Å tegne grafer til inverse funksjoner av y=ax+b

Den inverse til funksjonen y = ax

Den inverse til funksjonen y = ax + b

Er det grafen til den inverse funksjonen?

Funksjonsmaskinen

Inverse regneoperasjoner