Består av...

Tenk på et tall

Hvordan virker det?

Inverse eller motsatte regneoperasjoner

Funksjonsmaskinen

Funksjonsmaskinen

Å finne den inverse funksjonen

Den inverse til funksjonen y = ax

Den inverse til funksjonen y = ax

Å finne den inverse funksjonen

Den inverse til funksjonen y = ax + b

Memo

Å tegne grafer til inverse funksjoner av  y = ax + b

Å tegne grafer til inverse funksjoner av y = ax + b

Er det grafen til den inverse funksjonen?