Består av...

Yrker

Yrker

Yrker

Yrker

Yrker

Flere yrker

Flere yrker

Yrker på skolen

Yrker på skolen

Hva jobber foreldrene dine med?

Perfektum eller preteritum

Perfektum

Perfektum eller preteritum

Faren til Anita er bygningsarbeider

Mora til Ali er hjelpepleier

Substantivbøyning

Deltidsjobb

Derfor

Fordi

Fordi og derfor

Drømmejobben min

Også eller heller

Lytteøving

Skriv selv

Strukturøving