Består av...

Hvilken prosent er det?

Hvor mye koster det nå?

Hvor mye veier det nå?

Hvor mye kostet det før?

Hvor kan det kjøpes billigere?

Økning og reduksjon i prosent