Består av...

Hvilken prosent er det?

Legeringer av gull

Hvor mye koster det nå? (1)

Hvor mye koster det nå? (2)

Hvor mye koster det nå? (3)

Hvor mye veier det nå? (1)

Hvor mye veier det nå? (2)

Hvor mye veier det nå? (3)

Hvor mye kostet det før? (1)

Hvor mye kostet det før? (2)

Hvor mye kostet det før? (2)

Hvor kan det kjøpes billigere? (1)

Hvor kan det kjøpes billigere? (2)

Økning og reduksjon i prosent (1)

Økning og reduksjon i prosent (2)