Består av...

Å vinne eller tape?

Vil det skje eller vil det aldri skje?

Kan det skje?

Hvor ofte skjer det?

Hvor mange måter kan det skje på?

Når alle utfall er like sannsynlige

Hva er en hendelse? Pluss