Detaljer om ressursen
Rangering:
  •  
Din rangering:
Forstå bilete
Produkt: OrdLeikar
Fag: Norsk
Trinn: Spes.ped.
Type ressurs: Kapittel
Læringsmål: Visuell persepsjon
Målet er å oppmuntre barnet til å snakke om og å namngi illustrasjonar. Eleven skal kunne lese av biletet i stolpen på høgre side og markere i rutenettet korleis biletet er laga.


Koblet til...

Copyright

Nøkkelord
Følg oss på
Kundeservice: 22 95 80 80 | E-post: kunnskap@kunnskap.no
For eleven - elev.kunnskap.no

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy