Detaljer om ressursen
Rangering:
  •  
Din rangering:
Finn og klikk på ruten til bildeparene.
Produkt: OrdLeker
Fag: Norsk
Trinn: Spes.ped.
Type ressurs: Aktivitet
Læringsmål: Visuell persepsjon
Målet er å oppmuntre barnet til å snakke om og å navngi illustrasjoner. Eleven skal kunne lese av bildet i stolpen på høyre side og markere i rutenettet hvordan bildet er laget.


Koblet til...

Copyright

Nøkkelord
Følg oss på
Kundeservice: 22 95 80 80 | E-post: kunnskap@kunnskap.no
For eleven - elev.kunnskap.no

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy