Detaljer om ressursen
Rangering:
  •  
Din rangering:
6 - Tabeller
Produkt: Ordimellom III (bm)
Fag: Norsk-bokmål
Trinn: 8.-10. trinn
Type ressurs: Kapittel
Læringsmål: Lese- og skrivetrening
Her skal du lære å lese brosjyrer, tabeller og arkitekttegninger. Gjennom å studere tabeller, løse oppgaver og øve deg, er det et mål at du skal kunne forstå tabeller.


Koblet til...

Copyright

Nøkkelord
Følg oss på
Kundeservice: 22 95 80 80 | E-post: kunnskap@kunnskap.no
For eleven - elev.kunnskap.no

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy